ESTA visum Amerika   🇺🇸

Toelichting voor achtergrondvraag 2

Beschikt deze reiziger over een strafregister? Dit betekent niet automatisch dat u geen ESTA kunt aanvragen. Enkel als u schuldig bevonden bent aan een misdrijf dat resulteerde in aanzienlijke materiële schade, ernstig lichamelijk letsel bij een ander individu, of beschadiging van een overheidsinstelling, komt u niet in aanmerking voor een ESTA. Overtredingen, zoals verkeersovertredingen en (verkeers)boetes, vormen doorgaans geen hinderpaal voor het aanvragen van een ESTA, tenzij deze hebben geleid tot ernstige materiële schade of ernstig lichamelijk letsel bij een andere persoon.