ESTA visum Amerika   🇺🇸

De aanvraag van een ESTA kost € 39,-. Deze prijs is inclusief de aanvraagprocedure, de controle op de correctheid van de gegevens die u hebt ingevuld en de transactiekosten. 

Elke keer dat een aanvraag wordt ingediend, dient u opnieuw dit bedrag te betalen, aangezien het niet mogelijk is om gegevens te wijzigen zodra de ESTA aanvraag is verzonden. Daarom is het heel belangrijk om alle verplichte velden correct in te vullen en alle vragen op de juiste manier te beantwoorden. Fouten kunnen ertoe leiden dat het hele proces moet worden herhaald, een verder onderzoek door de Amerikaanse overheid kan plaatsvinden, waardoor de reis wordt vertraagd of in sommige gevallen tot een afwijzing leidt.

In geval van afwijzing, kan u een visumaanvraag bij de Amerikaanse ambassade indienen die ongeveer € 168 kost. U krijgt het bedrag dat u aan ons hebt overgemaakt voor de aanvraag van een ESTA automatisch teruggestort als uw ESTA aanvraag wordt afgewezen.