ESTA visum Amerika   🇺🇸

Toelichting voor achtergrondvraag 1

Ziektes Gelieve “Ja” te selecteren als de reiziger momenteel lijdt aan een of meerdere van de volgende ziekten:

 1. Cholera
 2. Difterie
 3. Besmettelijke tuberculose
 4. Pest
 5. Pokken
 6. Gele koorts
 7. Virale hemorragische koortsverwekkers, zoals Ebola, Lassa, Marburg en Krim-Congo
 8. Ernstige acute ademhalingsaandoeningen die overdraagbaar zijn en waarschijnlijk dodelijk kunnen zijn.

 

Fysieke of mentale aandoeningen

Vink eveneens “Ja” aan als:

 1. De reiziger op dit moment een fysieke of mentale aandoening heeft en een geschiedenis van gedrag vertoont dat gerelateerd is aan de aandoening, wat een potentieel gevaar kan vormen of heeft gevormd voor de persoon zelf, anderen, eigendommen, veiligheid of welzijn; of
 2. De reiziger een fysieke of mentale aandoening heeft gehad en een verleden heeft van gedrag dat gerelateerd is aan de aandoening, wat een risico heeft opgeleverd voor eigen of andermans eigendommen, veiligheid of welzijn, en er een aanzienlijke kans is op herhaling van dit gedrag of het kan leiden tot andere schadelijke acties.

 

Selecteer “Nee” als:

 1. De reiziger momenteel geen fysieke of mentale aandoeningen heeft; of
 2. De reiziger een fysieke of mentale aandoening heeft of heeft gehad, zonder bijbehorend gedrag dat een potentieel risico vormt of heeft gevormd voor eigendommen, veiligheid of welzijn, of voor dat van anderen; of
 3. De reiziger op dit moment een fysieke of mentale aandoening heeft met bijbehorend gedrag, maar dit gedrag vormt geen risico, heeft geen risico gevormd en zal ook niet waarschijnlijk leiden tot risicovol gedrag voor eigendommen, veiligheid of welzijn, of voor dat van anderen; of
 4. De reiziger een fysieke of mentale aandoening heeft gehad met bijbehorend gedrag dat een risico vormde voor eigendommen, veiligheid of welzijn, maar dit gedrag heeft een geringe kans op herhaling.

Drugsgebruikers en verslaafden Kruis ook “Ja” aan als de reiziger momenteel drugs/narcotica gebruikt of verslaafd is aan drugs. Voor meer informatie over de toelatingseisen met betrekking tot narcotica, verwijzen wij u naar paragraaf 212 en 1182 van de Immigration and Nationality Act 8 USC, evenals de voorschriften van de Code of Federal Regulations.